OPEN CALL: VÝZVA TANEČNÍM UMĚLCŮM A PEDAGOGŮM

OPEN CALL: VÝZVA TANEČNÍM UMĚLCŮM A PEDAGOGŮM

Díky finanční podpoře z grantu Národního plánu obnovy nabízí Dětské studio, z.s. tanečním umělcům a pedagogům možnost absolvovat jedinečný vzdělávací kurz, v rozsahu 6 víkendových setkání v období říjen 2023 – duben 2024, který je zaměřený na rozvoj jejich pedagogických a metodických kompetencí pro výuku taneční výchovy na základní škole. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování.