LEKTOŘI

Naše kroužky vedou učitelé s vysokoškolským pedagogickým vzděláním, praxí v oboru a sami jsou aktivními umělci a tvůrci. Naším krédem je citlivý a respektující přístup k dětem.

BcA. Mgr. JARMILA KORDÍKOVÁ

Vystudovala taneční pedagogiku na HAMU se zaměřením na moderní tanec. Během studií kromě interpretační a choreografické činnosti působila jako pedagog v brněnském studiu Aldente a pražském studiu Namaste, kde vedla pohybovou průpravu pro děti od 4 let. Po ukončení studia působila na ZUŠ Adolfa Voborského jako pedagog tance. Absolvovala kurz psychomotorického vývoje pod vedením Anny Línové (Caunerové).

BcA. LENKA KNIHA BARTŮŇKOVÁ

Nezávislá choreografka, tanečnice a lektorka Současného tance a Pilates techniky. Vystudovala konzervatoř Duncan Centre pod vedením Evy Blažíčkové a jiných českých i zahraničních profesorů. Studovala Scénický tanec na Folkwang Hochschule pod vedením známé německé choreografky Piny Bausch. Několik let spolupracovala s německou skupinou Renegade Theater, která se zabývá propojením současného a pouličního tance breakdance a visual art. Ve Španělsku se zabývala tvorbou, pedagogickou a interpretační činností. Spolupracuje s českými i zahraničními choreografy a umělci.

Mgr. art MARKÉTA PUCOVÁ

Je absolventkou katedry tance na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě; absolvovala stáž na HAMU a studovala choreografii v Dartington College of Arts v Anglii. Učí současný tanec a jógu pro dospělé, tanečníky, netanečníky, a děti, kromě Studia Altík také ve sdružení Roztoč a na různých festivalech a přehlídkách scénického tance. Vyučovala tanec na ZUŠ Kutná Hora, zapojila se do projektu Tanec školám. Působila v Labanově Ateliéru Bratislava. Je spoluautorkou knihy Kreativní tanec, metodické příručky pro taneční pedagogy. V Praze založila improvizační skupinu /na:u/. Zajímá ji tanec pracující s energií krajiny jako zdrojem inspirace pro tančící tělo v ní.

NATALIE TUN, DiS.

Choreografka, performerka a pedagožka zabývající se současným tancem a zejména taneční improvizací. Absolvovala šestileté studium na Konzervatoři Duncan Centre zahrnující dvouletou nástavbu se zaměřením na taneční výchovu, dále také studijní stáž na PERA School of Performing Arts na Kypru. Aktivně tvoří či performuje v Čechách a zahraničí.

SIMONA DEJMKOVÁ, DiS.

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Absolvovala Konzervatoř Duncan Centre a v současnosti studuje choreografii na Hudební fakultě AMU v Praze. Jako tanečnice se podílí na mnoha tanečních a divadelních projektech v Čechách i v zahraničí, věnuje se produkci a pedagogice dětí i dospělých.

Bc. JANA NOVORYTOVÁ

Absolventka bakalářského studia Teorie a dějin divadla na Masarykově univerzitě v Brně a konzervatoře Duncan Centre v Praze. Je členkou CreWcollective, jako tanečnice úzce spolupracuje s choreografkou Mirkou Eliášovou, umělecky se podílí na projektech Pražského improvizačního orchestru, jako autorka se věnuje pohybovému výzkumu a tvorbě v rámci vlastních projektů a ve spolupráci s Michaelou Raisovou v uskupení Částečné znejistění. Dlouhodobě studuje principy okamžité kompozice a improvizace pod vedením Julyena Hamiltona. Je lektorkou tvořivé taneční výchovy v rámci projektu Tanec školám Tance Praha, v rámci kterého učí na základních školách v Praze.