Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme Dětské Studio, z.s.., IČ: 22691839, se sídlem: Oblouková 766/16, 101 00 Praha – Vršovice, zapsáni dne 1. ledna 2014 do rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 18376. Nabízíme našim členům kroužky a kurzy pohybové, taneční a dramatické a provozujeme internetové stránky www.studioaltik.cz. Jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s přihlášením se do našich kurzů a kroužků. Jsou to tyto údaje: Jméno a příjmení člena, u dětí do 18-ti let také jméno a příjmení jeho zákonného zástupce, datum narození člena, kontaktní adresa, email a
telefon. Dále zpracováváme číslo účtu a název účtu, ze kterého nám zasíláte bankovním převodem kurzovné.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vás mohli v případě potřeby kontaktovat prostřednictvím emailu a newsletteru a zasílat Vám důležité informace ohledně kroužků a kurzů, které se Vás týkají. Jedná se o informace ohledně dění v našich
kroužcích a kurzech, dále o aktivitách, které pro Vás nad rámec kroužků a kurzů pořádáme (vystoupení dětí, výjezdy na festivaly a přehlídky, komunitní akce ve spolupráci se studiem Alta, naše představení pro děti a jejich rodiče). Vaše telefonní číslo potřebujeme pro případ rychlého kontaktu s Vámi, např. pro případ informování o rušení lekce v případě náhlé nemoci lektora, úraz dítěte, apod.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře. Vaše údaje nikomu dalšímu neposkytujeme. K Vašim údajům mají přístup pouze proškolení vedoucí lektoři/lektorky kroužků Dětského studia Altík, dále poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s provoz webových stránek www.studioaltik.cz, rozesílací mailingová služba a společnost poskytující našemu spolku účetní servis. Ve výjimečných případech, jako je objednávka ubytování našich členů na výjezdech (umělecké přehlídky, soustředění, tábory), poskytujeme vybrané osobní údaje našich členů (jméno, příjmení, adresa, datum narození) ubytovacím zařízením, pokud tyto údaje vyžadují.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat (archivovat) na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu 10 let, nebude-li Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Jak souvisí Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a členství ve spolku Dětské studio?

Členství ve spolku Dětské studio Altík vždy zaniká na konci pololetí. V případě, že chcete v novém pololetí pokračovat v navštěvování některého z našich kroužků/kurzů, je třeba vždy znovu odeslat a podepsat přihlášku a aktualizovat Vaše údaje. I v případě, že ukončíte členství ve spolku Dětské studio, tedy nepokračujete docházkou v žádném z kroužků/kurzů, Vaše údaje nadále zpracováváme, pokud neodvoláte svůj souhlas. V tomto případě využíváme pouze Váš kontaktní email, jméno a příjmení, abychom vás mohli nadále informovat o představeních pro děti a jejich rodiče, o komunitních akcích otevřených veřejnosti, které pořádáme ve spolupráci se studiem Alta, a o důležitých novinkách, jako jaou např. pozvánky k zápisu do našich kroužků/kurzů, informace o letním soustředění, apod.

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze na základě Vámi uděleného souhlasu, který potvrzujete při přihlašování do některého z našich kroužků/kurzů.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím krátké emailové zprávy. Souhlas se zasíláním informací pomocí newsletteru můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který najdete v patičce každého newsletteru.

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. V případě, že nebudete chtít poskytnout svůj email, nebudou Vám informace z Dětského studia Altík zasílány.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
· právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
· právo osobní údaje opravit či doplnit;
· právo požadovat omezení zpracování;
· právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
· právo požadovat přenesení údajů;
· právo na přístup k osobním údajům;
· právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
· právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
· další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete informace o novinkách týkající se činnosti Dětského studia, z.s., máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již
Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další newslettery Vám již zasílat nebudeme. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás kontaktujte.