NECHTE SVÉ DĚTI RŮST V DIVADELNÍM PROSTŘEDÍ 

Dětské studio Altík vzniklo při Studiu ALTA, které se zaměřuje na tvorbu a veřejnou prezentaci nového divadla, současného tance a multižánrových projektů. Altík a Studio ALTA propojují svět umění, komunitních aktivit a vzdělávání dětí. Děti tak mají možnost potkat se a pracovat s progresivními umělci a být včleněny do světa profesionálního umění.

KREATIVITA JE JEJICH BUDOUCNOST

Odborníci se shodují, že nejdůležitějšími dovednostmi pro budoucnost jsou kreativita, flexibilita a schopnost spolupráce ve skupině. Proto k těmto dovednostem skrze současné taneční a dramatické umění děti vedeme.

Žijeme v době, kdy jde vývoj neskutečně rychle kupředu. My ani vy nemůžeme přesně vědět, jak bude náš svět vypadat za deset let, ale chceme jistě vychovat a učit naše děti tak, aby si uměly v životě poradit.

BUDOU SE UČIT OD AKTIVNÍCH UMĚLCŮ S PEDAGOGICKÝM VZDĚLÁNÍM A ZKUŠENOSTMI

Všichni učitelé v Altíku mají vysokoškolské pedagogické vzdělání a sami jsou aktivními umělci a tvůrci. Ve většině kurzů je samozřejmostí spolupráce tanečního pedagoga s hudebníkem – myslíme si, že živý hudební doprovod není luxus, ale velmi důležitá součást výuky tance. Naši pedagogové budou učit vaše dítě nejen tančit: jsme si vědomi toho, že skrze práci s tělem rozvíjíme celou osobnost dítěte.

Naším krédem je citlivý a respektující přístup k dětem. V Altíku s dětmi tvoříme, rozvíjíme jejich vlohy a jejich vlastní nápady jim pomáháme realizovat. Na vystoupeních uvidíte, že děti vědí o čem tančí a že je to baví.

ALTA JE RODINA

Altík je přátelský prostor, kde se budou vaše děti cítit podporovány, oceňovány a motivovány, kam se budou těšit. My v Altíku, umělci i technici, společně s vámi, rodiči, vytváříme na jednom místě komunitní umělecký prostor pro setkávání a vzájemné obohacování pro lidi napříč generacemi. V Altě se konají taneční lekce Altíku pro miminka, rodiče, předškoláky i školáky, workshopy pro profesionály i nadšence.

Naším cílem je podporovat ve společnosti zájem o kulturu, umění a podnítit chuť být nejen divákem, ale i aktérem na jevišti.

Více o našich kurzech