PEDAGOG TANEČNÍ A POHYBOVÉ VÝCHOVY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Díky finanční podpoře Národního plánu obnovy, EU Next Generation a Ministerstva kultury ČR nabízíme tanečním umělcům a pedagogům jedinečný roční vzdělávací kurz, který je zaměřený na rozvoj jejich pedagogických a metodických kompetencí pro výuku Taneční a pohybové výchovy na základní škole.

V souvislosti s probíhajícími revizemi Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ se předpokládá v blízké budoucnosti nárůst počtu škol, které plánují výuku TPV včlenit do svého kurikula.

Toto vzdělávání nabízí ucelenou metodickou podporu zaměřenou na specifika výuky Taneční a pohybové výchovy na prvním stupni ZŠ. Východisky metodiky jsou principy tvořivé taneční pedagogiky a kreativního tance.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

 • Taneční profesionální umělci
 • Absolventi konzervatoří a tanečních kateder vysokých uměleckých škol
 • Pedagogové ZUŠ
 • Pedagogové tanečních souborů a tanečních studií (ideálně s pedagogickou praxí alespoň jeden rok)

OBSAH KURZU

Metodika tvořivé taneční výchovy: koncept metodického rámce, vycházející z konceptů Labanovy pohybové analýzy, okruhy tematicky zaměřené na základní elementy tance: Tělo, Prostor, Čas, Síla (Dynamika, Výraz)

Rozvoj kreativní kondice osobnosti tanečního pedagoga: práce s vlastním tělem formou zážitkové anatomie, rozvoj kreativních nástrojů v tanečním projevu, jejich aplikace a význam v pedagogické praxi

Inspirační zdroje TPV: spolupráce s hudebníkem při výuce, obrazy, říkadla, příběh, tanec s rekvizitou, práce s představou, rozvíjení fantazie

Tvorba a tvořivý proces s žáky prvního stupně ZŠ v hodinách TPV

Specifika výuky tance v kontextu vzdělávání na základní škole: prostředí školy, žáci, podmínky pro výuku, kurikulární aspekty, kontext uměleckého vzdělávání na ZŠ, vztahy s dalšími obory

Pedagogicko-psychologický základ: věková a vývojová specifika žáků, skupinová dynamika, zpětná vazba a hodnocení ve škole

Reflexe, diskuze a sdílení otázek z vlastní tanečně-pedagogické praxe

LEKTOŘI

KMENOVÍ LEKTOŘI

Mgr. art Markéta Pucová
Dětské studio Altík

Bc. Jana Novorytová
Dětské studio Altík

Doc. Mgr. Jiří Lössl
NIPOS – Artama

SPOLUPRACUJÍCÍ LEKTOŘI

Jan Bárta
pedagog v projektu Tanec školám, dramaterapeut, herec, režisér a hudebník

Dis. Jana Látalová
pedagog v projektu Tanec školám, vyučující TPV na ZŠ i ZUŠ

Hana Tuháčková
pedagog ZUŠ, pedagog TPV na ZŠ a v projektu Tanec Školám

Barbora Látalová
pedagog v projektech Tanec školám a Škola tančí, taneční umělkyně a zakladatelka spolku Ostružina, tvůrkyně interaktivních tanečních představení pro děti a mládež v divadle Ponec

Mgr. Bohumíra Eliášová, PhD.
choreografka, pedagog na HAMU a na ZUŠ

Lenka Halašová
pedagog TPV na ZŠ, pracující na koncepci a metodice TPV v revizích rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ

Petra Blau
pedagog tanečního oboru na ZUŠ a pedagog TPV na ZŠ

Petra Vykydalová-Kupková
ředitelka ZŠ, kde se TPV vyučuje

Zdenka Brungot Svíteková
pedagog v projektu Škola tančí, choreografka a taneční umělkyně

SPOLUPRACUJÍCÍ HUDEBNÍCI

PRAKTICKÉ INFORMACE

Kurz se koná v Praze.

Kurz má formu 6 intenzivních víkendových seminářů:

 • říjen 2023: 13.-15.10.2023
 • listopad 2023: 10.-12.11.2023
 • leden 2024: 19.-21.1.2024
 • únor 2024: 9.-11.2.2024
 • březen 2024: 1.-3.3.2024
 • duben 2024: 26.-28.4.2024

Každý seminář má rozsah 16 vyučovacích hodin:

 • pátek 18-20 h
 • sobota 9-12 h, 14-16 h, 16-18 h
 • neděle 9-12 h

Vzdělávání je určeno pro uzavřenou skupinu 10-15 účastníků (skupina se uzavírá po proběhlém druhém víkendovém semináři).

Vzdělávání je možné absolvovat pouze jako celek.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání.

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlašování do kurzu 2023/24 bylo uzavřeno 30. září 2023.

Pro informace o nadcházejícím kurzu si nám můžete napsat.

KURZOVNÉ

Více než 90% finančních nákladů na vzdělávací kurz je hrazeno z grantu Národního plánu obnovy, účastníci se podílejí symbolickým finančním příspěvkem ve výšce 1000 Kč za víkend, celkem tedy hradí 6000 Kč za celý kurz. 

Cena pro studenty a rodiče na MD/RD je 5000 Kč za celý kurz.

Kurzovné lze hradit do 10.10.2023 převodem na účet Dětského studia, z.s.