VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

ROČNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ 2023/24

Díky finanční podpoře z grantu Národního plánu obnovy nabízíme tanečním umělcům a pedagogům jedinečný roční vzdělávací kurz, který je zaměřený na rozvoj jejich pedagogických a metodických kompetencí pro výuku Taneční a pohybové výchovy na základní škole. 

V souvislosti s probíhajícími revizemi Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ se předpokládá v blízké budoucnosti nárůst počtu škol, které plánují výuku TPV včlenit do svého kurikula. 

Toto vzdělávání nabízí ucelenou metodickou podporu zaměřenou na specifika výuky Taneční a pohybové výchovy na prvním stupni ZŠ. Východisky metodiky jsou principy tvořivé taneční pedagogiky a kreativního tance.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Taneční profesionální umělci

Absolventi konzervatoří a tanečních kateder vysokých uměleckých škol

Pedagogové ZUŠ

Pedagogové tanečních souborů a tanečních studií (ideálně s pedagogickou praxí alespoň jeden rok)

OBSAH KURZU

Metodika tvořivé taneční výchovy – koncept metodického rámce, vycházející z konceptů Labanovy pohybové analýzy, okruhy tematicky zaměřené na základní elementy tance: Tělo, Prostor, Čas, Síla (Dynamika, Výraz)

Rozvoj kreativní kondice osobnosti tanečního pedagoga, práce s vlastním tělem formou zážitkové anatomie, rozvoj kreativních nástrojů v tanečním projevu, jejich aplikace a význam v pedagogické praxi

Inspirační zdroje TPV: spolupráce s hudebníkem při výuce, obrazy, říkadla, příběh, tanec s rekvizitou, práce s představou, rozvíjení fantazie

Tvorba a tvořivý proces s žáky prvního stupně ZŠ v hodinách TPV

Specifika výuky tance v kontextu vzdělávání na základní škole: prostředí školy, žáci, podmínky pro výuku, kurikulární aspekty, kontext uměleckého vzdělávání na ZŠ, vztahy s dalšími obory

Pedagogicko-psychologický základ – věková a vývojová specifika žáků, skupinová dynamika, zpětná vazba a hodnocení ve škole

Reflexe, diskuze a sdílení otázek vlastní tanečně-pedagogické praxe

PRATICKÉ INFOMACE

Kurz se koná v Praze (konkrétní prostor bude upřesněn)

Kurz má formu 6 intenzivních víkendových seminářů, které proběhnou v období říjen 2023 – duben 2024

Každý seminář má rozsah 16 vyučovacích hodin:
pátek 18-20 h / sobota 9-12 h, 14-16 h, 16-18 h / neděle 9-12 h

Vzdělávání je určeno pro uzavřenou skupinu 10-15 účastníků (skupina se uzavírá po proběhlém druhém víkendovém semináři)

Vzdělávání je možné absolvovat pouze jako celek

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání

HARMONOGRAM VÍKENDOVÝCH SEMINÁŘŮ

1.) říjen 2023
13.-15.10.2023

2.) listopad 2023
10.-12.11.2023

3.) leden 2024
19.-21.1.2024

4.) únor 2024
9.-11.2.2024

5.) březen 2024
1.-3.3.2024

6.) duben 2024
26.-28.4.2024

KURZOVNÉ

Více než 90% finančních nákladů na vzdělávací kurz je hrazeno z grantu Národního plánu obnovy, účastníci se podílejí symbolickým finančním příspěvkem ve výšce 1000 Kč za víkend, celkem tedy hradí 6000 Kč za celý kurz. 

Cena pro studenty a rodiče na MD/RD je 5000 Kč za celý kurz.

Kurzovné je splatné k 10.10.2023.

Kurzovné lze hradit pouze převodem na účet Dětského studia, z.s.

Pokud zrušíte účast na kurzu méně než tři týdny před konáním akce, bude Vám vrácena polovina účastnického poplatku.

Při zrušení účasti méně než 10 dní před konáním akce, účastnický poplatek se nevrací. V případě, že se nemůžete sami zúčastnit, najděte za sebe náhradníka.

KMENOVÍ LEKTOŘI

Mgr.art. Markéta Pucová
Dětské studio Altík

Bc. Jana Novorytová
Dětské studio Altík

Doc. Mgr. Jiří Lössl
NIPOS – Artama

HARMONOGRAM VÍKENDOVÝCH SEMINÁŘŮ

Jan Bárta
pedagog v projektu Tanec školám, dramaterapeut, herec, režisér a hudebník

Dis. Jana Látalová
pedagog v projektu Tanec školám, vyučuje TPV na ZŠ i ZUŠ

Hana Tuháčková
pedagog ZUŠ, pedagog TPV na ZŠ ve Všenorech a v projektu Tanec Školám

Barbora Látalová
pedagog v projektu Tanec školám a Škola Tančí, taneční umělkyně a zakladatelka spolku Ostružina, tvůrkyně interaktivních tanečních představení pro děti a mládež v divadle Ponec

Mgr. Bohumíra Eliášová, PhD.
choreografka, pedagog na HAMU a na ZUŠ

Lenka Halašová
pedagog TPV na ZŠ Jaroměř, pracuje na koncepci a metodice TPV v revizích rámcového vzdělávacího programu pro základní školy

Petra Blau
pedagog tanečního oboru na ZUŠ a pedagog TPV na ZŠ v Karlových Varech

Petra Vykydalová-Kupková
ředitelka ZŠ, kde se TPV vyučujeZdenka Brungot Svíteková
pedagog v projektu Škola Tančí (SE.S.TA), choreografka a taneční umělkyně

SPOLUPRACUJÍCÍ HUDEBNÍCI

Václav Kalivoda

Tomáš Kerle

Andrea La Rose

Jana Kubánková

Petr Tichý

Tento projekt je financován
Evropskou Unií NextGenerationEU, Národním plánem obnovy a Ministerstvem kultury České republiky