VZDĚLÁVÁNÍ TANEČNÍCH PEDAGOGŮ

Roční vzdělávací kurz 2023/24: Pedagog Taneční a pohybové výchovy pro ZŠ

Přihlašování na kurz spuštěno: do 30.září 2023
Vyplňte on-line přihlášku

Díky finanční podpoře z grantu Národního plánu obnovy nabízíme tanečním umělcům a pedagogům jedinečný roční vzdělávací kurz, který je zaměřený na rozvoj jejich pedagogických a metodických kompetencí pro výuku taneční výchovy na základní škole. V souvislosti s probíhajícími revizemi Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ se předpokládá v blízké budoucnosti nárůst počtu škol, které plánují výuku TPV včlenit do svého kurikula. Toto vzdělávání nabízí ucelenou metodickou podporu zaměřenou na specifika výuky Taneční a pohybové výchovy na 1. stupni ZŠ. Východisky metodiky jsou principy tvořivé taneční pedagogiky a kreativního tance. Kurz obsahuje praktickou i teoretickou výuku, sebezkušenostní učení, kreativní zážitkové metody, inovativní postupy, tandemová výuka, příklady dobré praxe, teoretické přednášky z oblasti pedagogiky a psychologie.

Cílová skupina (pro koho je kurz)
Taneční profesionální umělci, absolventi konzervatoří, tanečních kateder vysokých uměleckých škol, pedagogové ZUŠ, pedagogové tanečních souborů a tanečních studií (ideálně s pedagogickou praxí alespoň 1 rok).

Praktické informace
Vzdělávací kurz se koná v Praze (konkrétní prostor bude upřesněn) a má formu 6 intenzivních víkendových seminářů, které proběhnou v období říjen 2023 – duben 2024. Každý seminář má rozsah 16 vyučovacích hodin (pátek 18-20h, sobota 9-12h, 14-16h, 16-18h, neděle 9-12 h). Vzdělávání je určeno pro uzavřenou skupinu 10-15 účastníků (skupina se uzavírá po proběhlém 2. víkendovém semináři). Vzdělávání je možné absolvovat pouze jako celek. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání.

Kurzovné
Více než 90% finančních nákladů na vzdělávací kurz je hrazeno z grantu Národního plánu
obnovy, účastníci se podílejí symbolickým finančním příspěvkem ve výšce 1000,- Kč/víkend, celkem tedy hradí 6000,-Kč/ celé vzdělávání. Cena pro studenty a rodiče na MD/RD je 5000,- Kč/ celé vzdělávání. Kurzovné je splatné k 10.10. 2023.

Kurzovné lze hradit pouze převodem na účet Dětského studia, z. s.
platba kurzovného v plné výši (6000 Kč) nebo se slevou (5000 Kč – student, rodič MD/RD)
č. ú.: 219521628/0300
VS: 313000212
zpráva pro příjemce: jméno + příjmení, kurzovné
Pouze po připsání platby na náš účet je Vaše registrace úplná. Pokud nebude platba připsána na účet do 10. 10. 2023, uvolníme místo dalším zájemcům.

Zrušení účasti na workshopu
– méně než 3 týdny před konáním akce: bude Vám vrácena polovina účastnického poplatku;
– méně než 10 dní před konáním akce: účastnický poplatek se nevrací; v případě, že se nemůžete sami zúčastnit, najděte za sebe náhradníka. 

Harmonogram vzdělávání 2023/24
1. víkendový seminář – říjen 2023  13.-15.10.
2. víkendový seminář – listopad 2023  10.-12.11.
3. víkendový seminář – leden 2024  19.-21. 1.
4. víkendový seminář – únor 2024  9.-11.2.
5. víkendový seminář – březen 2024  1.-3.3.
6. víkendový seminář – duben 2024 26.-28. 4.

Obsah vzdělávacího kurzu
• Metodika tvořivé taneční výchovy – koncept metodického rámce, vycházející z konceptů
Labanovy pohybové analýzy, okruhy tematicky zaměřené na základní elementy tance: Tělo,
Prostor, Čas, Síla (Dynamika, Výraz).
• Rozvoj kreativní kondice osobnosti tanečního pedagoga, práce s vlastním tělem formou zážitkové
anatomie, rozvoj kreativních nástrojů v tanečním projevu, jejich aplikace a význam v pedagogické
praxi.
• Inspirační zdroje TPV: spolupráce s hudebníkem při výuce, obrazy, říkadla, příběh, tanec s
rekvizitou, práce s představou, rozvíjení fantazie.
• Tvorba a tvořivý proces s žáky 1. stupně ZŠ v hodinách TPV.
• Specifika výuky tance v kontextu vzdělávání na základní škole – prostředí školy, žáci, podmínky
pro výuku, kurikulární aspekty, kontext uměleckého vzdělávání na ZŠ, vztahy s dalšími obory.
• Ukázkové lekce a zkušenosti z praxe projektu Tanec školám, partnerem projektu.
• Pedagogicko-psychologický základ – věková a vývojová specifika žáků, skupinová dynamika,
zpětná vazba a hodnocení ve škole.
• Reflexe, diskuze a sdílení otázek vlastní tanečně-pedagogické praxe.

Lektoři
Kmenoví lektoři:
Mgr.art. Markéta Pucová (Dětské studio Altík)
Bc. Jana Novorytová (Dětské studio Altík)
Doc. Mgr. Jiří Lössl (NIPOS – Artama)

Spolupracující lektoři:
Jan Bárta, pedagog v projektu Tanec školám, dramaterapeut, herec, režisér a hudebník
Dis. Jana Látalová, pedagog v projektu Tanec školám, vyučuje TPV na ZŠ i ZUŠ
Hana Tuháčková, pedagog ZUŠ, pedagog TPV na ZŠ ve Všenorech a v projektu Tanec Školám
Barbora Látalová, pedagog v projektu Tanec školám a Škola Tančí, taneční umělkyně a zakladatelka spolku Ostružina, tvůrkyně interaktivních tanečních představení pro děti a mládež v divadle Ponec
Mgr. Bohumíra Eliášová, PhD. choreografka, pedagog na HAMU a na ZUŠ
Lenka Halašová, pedagog TPV na ZŠ Jaroměř, pracuje na koncepci a metodice TPV v revizích rámcového vzdělávacího programu pro základní školy,
Petra Blau, pedagog tanečního oboru na ZUŠ a pedagog TPV na ZŠ v Karlových Varech
Petra Vykydalová-Kupková, ředitelka ZŠ, kde se TPV vyučuje
Zdenka Brungot Svíteková, pedagog v projektu Škola Tančí (SE.S.TA), choreografka a taneční umělkyně

Spolupracující hudebníci:
Václav Kalivoda
Tomáš Kerle
Andrea La Rose
Jana Kubánková
Petr Tichý

a další.

Další informace – v případě dotazů nás prosím kontaktujte
emailem: tpv.vzdelavani@gmail.com,
telefonicky: 721220743 (Simona Dejmková: přihlašování, produkce), 777641704 (Markéta Pucová: informace, lektoři)

Tento projekt je financován Evropskou Unií NextGenerationEU, Národním plánem obnovy a Ministerstvem kultury České republiky.