PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlašování na 1. pololetí 2023/2024

Kurzy probíhají na adrese Letohradská 16, 170 00 Praha 7-Letná ve studiu
Pohled_pracoviště a v Centrum Loreto, Štorchova 1555/5, 180 00 Praha 8-Libeň.

PŘIHLÁŠKA