PLATBA KURZU PRO DĚTI

Příjemce:
Dětské studio, z.s.

Číslo účtu:
219521628/0300

Variabilní symbol:
datum narození dítěte (dd-mm-rrrr)

Zpráva pro příjemce:
celé jméno dítěte

Ceny naleznete
v rozvrhu kurzů
PLATBA KURZU PRO PEDAGOGY

Příjemce:
Dětské studio, z.s.

Číslo účtu:
219521628/0300

Variabilní symbol:
313000212

Zpráva pro příjemce:
jméno + příjmení, kurzovné

Cenu naleznete
na stránce kurzu
PLATBA KURZOVNÉHO = MÍSTO V KURZU

Do 15 dní od odeslání přihlášky je nutné uhradit kurzovné na zde uvedený bankovní účet.

Pokud platbu od Vás na našem účtu nenajdeme, pošleme Vám upozornění na e-mail, který jste uvedli v přihlášce. Vyzveme Vás dvakrát – když budou naše výzvy bez reakce, budeme Vaši přihlášku považovat za neplatnou a místo poskytneme dalším zájemcům.