LEKTOŘI

BcA. Mgr. JARMILA KORDÍKOVÁ vystudovala taneční pedagogiku na HAMU se zaměřením na moderní tanec. Během studií kromě interpretační a choreografické činnosti, působila jako pedagog v brněnském studiu Aldente a pražském studiu NAMASTE, kde vedla pohybovou průpravu pro děti od 4 let. Po ukončení studia působila na ZUŠ Adolfa Voborského jako pedagog tance. Absolvovala kurz psychomotorického vývoje  pod vedením Anny Línové (Caunerové).

Mgr.art MARKÉTA PUCOVÁ je absolventkou katedry tance na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Během studií získala stáž na HAMU a studovala choreografii v Dartington college of Arts v Anglii. Markéta učí současný tanec a jógu dospělé, tanečníky i netanečníky, a děti ve Studiu Altík, ve sdružení Roztoč, i na různých festivalech a přehlídkách scénického tance. Vyučovala tanec také na ZUŠ Kutná Hora, zapojila se do projektu Tanec školám. Základem jejího přístupu je tvořivá taneční výchova a tvorba ve spolupráci s dětmi, respektující přístup. Metodiku tance staví na základech Labanovy pohybové analýzy, ve které se stále vzdělává díky svému působení v Labanově Ateliéru Bratislava (např. jako lektorka akreditovaného vzdělávacího programu Kreativní tanec pro taneční pedagogy ZUŠ na Slovensku). Je spoluautorkou knihy Kreativní tanec (vyd. 2016), metodické příručky pro taneční pedagogy s DVD. Její srdcovou záležitostí je taneční improvizace a tvorba představení vznikající v přítomném okamžiku přímo před diváky, čemuž se věnovala s improvizační skupinu /na:u/, kterou v Praze založila (2009-15). Zajímá ji tanec pracující s energií krajiny jako zdrojem inspirace pro tančící tělo v ní (taneční filmy Hlasy těla, Echoing structures). Momentálně její každodenní život naplňuje také tanec okolo jejích dětí Vojty, Mariánky a Evelínky.

BcA. LENKA KNIHA BARTŮŇKOVÁ je nezávislá choreografka, tanečnice a lektorka Současného tance a Pilates techniky. Vystudovala konzervatoř Duncan Centre na Praze 4, kde studovala pod vedením Evy Blažíčkové a jiných českých i zahraničních profesorů. Pět let žila v Německu kde studovala Scénický tanec na Folkwang Hochschule pod vedením profesorů (tanečníků) , známé německé choreografky Piny Bausch. Několik let spolupracovala s německou skupinou Renegade theater, která se zabývá propojením současného a pouličního tance break dance a visual art. Dva roky žila ve Španělsku, kde se zabývala tvorbou, pedagogickou a interpretační činností. Spolupracuje s českými i zahraničními choreografy a umělci. Profesně navštívila tyto země: UK, Francie, Německo, Španělsko, Itálie, Francie, Luxembursko, New York, Kazachstán, Jordánsko (Amman), Egypt (Cairo), Čína (Macao, Shanghai), Afrika (Zimbabwe, Ghana).

Mgr. MgA. Petra BRANDALÍKOVÁ se věnuje výuce angličtiny v pohybu pro děti do 10let. Vystudovala katedru autorské tvorby a pedagogiky na pražské DAMU, dvouletý kurz Kreativní pedagogiky tamtéž, a angličtinu/francouzštinu na PedfUK v Praze. Pohybu se věnuje od mala, ale nejvíc ji inspiroval dvouletý výcvik Vědomé tělo u Reny Milgrom v Praze. 

SIMONA DEJMKOVÁ DiS. je tanečnice, choreografka a pedagožka. Absolvovala Konzervatoř Duncan Centre a v současnosti studuje choreografii na Hudební fakultě AMU v Praze. Jako tanečnice se podílí na mnoha tanečních a divadelních projektech v Čechách i v zahraničí, věnuje se produkci a pedagogice dětí i dospělých.
Bc. JANA NOVORYTOVÁ je absolventkou bakalářského studia Teorie a dějin divadla na Masarykově univerzitě v Brně (2010) a konzervatoře Duncan Centre v Praze (2011). Jako tanečnice úzce spolupracuje s choreografkou Mirkou Eliášovou (Svět z papíru, Voluntas vitae, MOMO, Refresh, Boxinbox a další), umělecky se podílí se na projektech PIO a tanečníci Pražského improvizačního orchestru a projektech CreWcollective. Jako autorka se věnuje pohybovému výzkumu a tvorbě v rámci vlastních projektů a ve spolupráci s Michaelou Raisovou v uskupení Částečné znejistění. Dlouhodobě studuje principy okamžité kompozice a improvizace pod vedením Julyena Hamiltona. Je lektorkou tvořivé taneční výchovy v rámci projektu Tanec školám Tance Praha, v rámci kterého učí na základních školách v Praze.

Mezi další kolegy a hostující pedagogy DS Altík patří Romana Packová, Anna Línová, Eliška Kašparová, Markéta Jandová, Bára Látalová, Radim Klásek, Petr Vrba, Milan Jakeš, George Cremaschi a další.