LEKTOŘI

MgA. JARMILA KORDÍKOVÁ vystudovala taneční pedagogiku na HAMU se zaměřením na moderní tanec. Během studií kromě interpretační a choreografické činnosti, působila jako pedagog v brněnském studiu Aldente a pražském studiu NAMASTE, kde vedla pohybovou průpravu pro děti od 4 let. Po ukončení studia působila na ZUŠ Adolfa Voborského jako pedagog tance. Absolvovala kurz psychomotorického vývoje  pod vedením Anny Línové (Caunerové).

Bc.A VERONIKA JEDLIČKOVÁ BEŇOVÁ je tanečnice, choreografka a pedagožka. Absolvovala bakalářská studia na HAMU (obor choreografie) a tříletý certifikovaný kurz pedagogiky tance na TCP – taneční konzervatoř a.s.. Zároveň prošla studijní stáží na Dartington College of Arts (VB). V rámci studia se představila jako performer a pohybový asistent v řadě projektů, které vznikaly ve spolupráci s DAMU nebo FAMU, vytvořila také autorské choreografie. Jako pedagog a choreograf působila v amatérských tanečních souborech na Slovensku i v Čechách. Pracovala v DDM Ulita ( Praha 3) jako lektorka a garantka tance. Spolupracovala s divadlem Ponec na projektu „Tanec do škol“ . Byla zakládající členkou Improvizační skupiny NA:U (2009-2015). Účinkovala v představení pro děti Karneval zvířat (Bára Látalová a kol.). Je mámou dvou dcer, Klárky a Alice.

MgA. LENKA TRETIAGOVÁ je absolventka DAMU a vedoucí Tanečního studia Light, zaměřeného na pohybové divadlo dětí a studentů, pedagožka tanečního oboru ZUŠ Na Popelce v Praze 5 a Dětského Studia Altík. Zaměřuje se na tvořivou pohybovou a dramatickou výchovu. Pořádá festival komunitního divadla pro děti s názvem Partitura. Je spoluiniciátorka a pedagožka projektu Tanec školám, tvůrce mezinárodních projektů zaměřených na výchovu a vzdělávání dětí prostředky umění a režisérka interaktivních tanečně-divadelních inscenací pro děti, jako například Krabat, Jola, Hondně malá čarodějnice, Pohádka po kapkách a další.  Přijďte se na ně podívat do Studia Alta!

JANA LÁTALOVÁ DiS. je tanečnice, choreografka a pedagožka. Studovala na Taneční konzervatoři Praha, absolvovala Konzervatoři Duncan Centre. Jako tanečnice se podílela na mnoha tanečních a divadelních projektech v Čechách i v zahraničí. Ve spolupráci s Martou Trpišovskou vytvořila několik úspěšných choreografií. Od roku 2001 se věnuje práci zaměřené na tanec, pohyb a taneční tvorbu. Učila improvizaci a tvorbu na Konzervatoři Duncan Centre, tvořivou taneční výchovu v rámci projektu Tanec školám, tanec a pohyb na ZUŠ a ZŠ. Nyní působí jako lektorka v dětském studiu Altík, v ZUŠ Vrané nad Vltavou a vede kurzy tance pro děti v Davli a v Měchenicích.

Jan Hnilička je herec, tanečník, režisér a pedagog. Jeho divadelní dráha je spojena především s Divadlem Dagmar, kde působí od roku 2003 jako herec a od roku 2006 i jako režisér. Jako herec, tanečník nebo performer spolupracoval také s divadly: Městské divadlo Karlovy Vary, Teatr novogo fronta, Farma v jeskyni, Rockopera Praha a Městská divadla pražská. Pedagogickou dráhu začal jako lektor hereckých a pohybových workshopů už v roce 2006. Od roku 2015 externě spolupracuje s Českým rozhlasem. Poslední roky se věnuje také divadelnímu lektorství. Studuje dramatickou výchovu na DAMU.

Bc. JANA NOVORYTOVÁ je absolventkou bakalářského studia Teorie a dějin divadla na Masarykově univerzitě v Brně (2010) a konzervatoře Duncan Centre v Praze (2011). Jako tanečnice úzce spolupracuje s choreografkou Mirkou Eliášovou (Svět z papíru, Voluntas vitae, MOMO, Refresh, Boxinbox a další), umělecky se podílí se na projektech PIO a tanečníci Pražského improvizačního orchestru a projektech CreWcollective. Jako autorka se věnuje pohybovému výzkumu a tvorbě v rámci vlastních projektů a ve spolupráci s Michaelou Raisovou v uskupení Částečné znejistění. Dlouhodobě studuje principy okamžité kompozice a improvizace pod vedením Julyena Hamiltona. Je lektorkou tvořivé taneční výchovy v rámci projektu Tanec školám Tance Praha, v rámci kterého učí na základních školách v Praze.

Mgr.art MARKÉTA PUCOVÁ je absolventkou katedry tance na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Během studií získala stáž na HAMU a studovala choreografii v Dartington college of Arts v Anglii. Markéta učí současný tanec a jógu dospělé, tanečníky i netanečníky, a děti ve Studiu Altík, ve sdružení Roztoč, i na různých festivalech a přehlídkách scénického tance. Vyučovala tanec také na ZUŠ Kutná Hora, zapojila se do projektu Tanec školám. Základem jejího přístupu je tvořivá taneční výchova a tvorba ve spolupráci s dětmi, respektující přístup. Metodiku tance staví na základech Labanovy pohybové analýzy, ve které se stále vzdělává díky svému působení v Labanově Ateliéru Bratislava (např. jako lektorka akreditovaného vzdělávacího programu Kreativní tanec pro taneční pedagogy ZUŠ na Slovensku). Je spoluautorkou knihy Kreativní tanec (vyd. 2016), metodické příručky pro taneční pedagogy s DVD. Její srdcovou záležitostí je taneční improvizace a tvorba představení vznikající v přítomném okamžiku přímo před diváky, čemuž se věnovala s improvizační skupinu /na:u/, kterou v Praze založila (2009-15). Zajímá ji tanec pracující s energií krajiny jako zdrojem inspirace pro tančící tělo v ní (taneční filmy Hlasy těla, Echoing structures). Momentálně její každodenní život naplňuje také tanec okolo jejích dětí Vojty, Mariánky a Evelínky.

Bára Drástová

BARBORA DRÁSTOVÁ  získala bakalářský titul na liberecké univerzitě, kde studovala pedagogiku se zaměřením na historii a humanitní studia. Na DAMU absolvovala roční kurz Kreativní pedagogiky. Působí v Hereckém studiu Švandova divadla. Vidět ji můžete v inscenacích Kytice a Kafkárium. V současné době studuje magisterský program herectví zaměřený na autorskou tvorbu a pedagogiku na pražské DAMU.

FLORIAN TILZER zpívá a hraje na klavír. Narodil v tyrolských horách, odkud v 90. letech odešel a usadil se v českých nížinách – aby se učil. Vyzkoušel toho tady mnoho, věnoval se různorodým činnostem, které vždy měly něco dočinění s kulturou, uměním nebo jazykem, a znovuobjevil svou lásku k hudební tvorbě. Vedle hry na klavír a zpěvu si hraje se zvuky vody, skládá a improvizuje – sám nebo spolu s jinými umělci různých žánrů. Jeho sólový program s názvem „Andersreich | Říše jinakosti“ se skládá z poetických písní v německém jazyce, které vznikly jak v jeho rodném kraji, kam se čas od času vrací, tak v kraji, kde žije dnes.

VÁCLAV KALIVODA studoval hru na trombon na Pražské konzervatoři, na Bard College v USA a gamelan na ISI v Yogyakartě, Indonésie. Věnuje se jak hudbě klasické tak improvizaci, ale i hudbě latinsko-americké, klezmeru, swingu, gamelanu atd. Má zkušenosti s hraním v symfonických orchestrech a opeře. Hraje k představením tvůrčího seskupení Wariot Ideal, s kapelou Voříšci, This Side Up, Fragile a B4. Zapojil se do projektu Tanec do škol a Altík, kde spolupracuje s tanečníky a dětmi. V poslední době začal spolupracovat se spolkem CreWcollective, kde prohlubuje své zkušenosti se vztahem hudby a pohybu.

renata raková

RENATA RAKOVÁ je vystudovaná klarinetistka na volné noze, kterou baví tento svobodný barevný a cestovatelský život, plný překvapení a za nic na světě nevyměnila. Absolvovala Bard College Conservatory of Music, Annandale on Hudson (USA) a Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz (Rakousko). Studovala také na Akademii múzických umění v Praze a Conservatorio della Svizzera italiana v Lugano (Švýcarsko). Je laureátkou mnoha mezinárodních soutěžích a velmi vyhledávanou hráčkou s širokou koncertní praxí (Ensemble PPCM, Ensemble für Neue Musik, Klangforum Wien). Je zkušenou a vyhledávanou pedagožkou s více než desetiletou pedagogickou praxí a pracuje s dětmi a studenty všech věkových kategorií. V ISMFA působí od roku 2017.

Mezi další kolegy a hostující pedagogy DS Altík patří Romana Packová, Anna Línová, Eliška Kašparová, Markéta Jandová, Bára Látalová, Radim Klásek, Petr Vrba, Milan Jakeš, George Cremaschi a další.