AKTUÁLNÍ KURZY

NÁŠ AKTUÁLNÍ ROZVRH NAJDETE ZDE

Naše kurzy jsou určeny dětem už od 1 roku do 10 let. Rozdělení do věkových skupin, umožňuje dětem kontinuální rozvoj a celá skupina tak společně vyrůstá a posunuje se.

Malé děti se v Altíku učí především pomocí pohybových her, starší děti sami tvoří choreografie a představení, s nimiž vystupují zejména na kulturních komunitních akcích či na představeních jako ja Mikulášské představení, Den Tance, Rozkvetlý Altík, a Závěrečné vystoupení. Starší děti se účastní přehlídek a festivalů dětského scénického tance a divadla.

V letních měsících tančíme naboso, v zimě v protiskluzových ponožkách nebo v lehké obuvi. Na hodinu je dobré mít pohodlné oblečení (legíny a tričko, dres a krátkou sukýnku), láhev s vodou a upravené vlasy (nejlépe svázané tak, aby dětem nepadaly do obličeje). Lekce začínají přesně, do prostoru je možno přijít 15 minut předem.

TANEČNÍ POHYBOVÁ VÝCHOVA

NEJMENŠÍ DĚTI (1-2 roky, 2-3 roky)
Lekce je zaměřená stejně na děti jako na rodiče a zejména na prohloubení jejich vzájemného vztahu. V hodině se hravou formou využívá dotek, pohyb a cílená stimulace pomocí hraček a zdravotnických pomůcek k podpoře psychomotorického vývoje dítěte. Kromě pohybových her je dítěti dán prostor pro zkoumání a objevování. Rodič je podporován k pozorování dítěte, aktivně vstupuje do jeho her, jejichž součástí jsou písně (doprovázené hrou na kytaru, klavír, nebo Orffovy nástroje) a mluvené říkanky inspirované ročními obdobími a lidovými i umělými písničkami pro děti . Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku dítěte a jeho vztah k hudbě. Na závěr hodiny je věnovaný čas rodičům pro protažení. Vše se odehrává v nehodnotící atmosféře. Na lekci je vhodné mít pohodlné oblečení pro rodiče i pro dítě.

středa 09.30 – 10.30 // 1-2 roky Pohybové hry pro rodiče s dětmi (živá hudba)
středa 10.50 – 11:50 // 2-3 roky Pohybové hry pro rodiče s dětmi
(živá hudba)

PŘEDŠKOLÁCI (3-4 roky, 4-6 let, 5-7 let)
Děti se tvořivým a hravým způsobem seznamují s kouzelným světem hudby a tance, kultivují tak své pohybové dovednosti, rozvíjí svůj smysl pro rytmus a zostřují svou schopnost koordinace. Tvořivými tanečními hrami, které vycházejí ze spontánní dětské hry a jejich bohaté fantazie, se učí odvaze a zdravému sebevědomí při tvořivosti, zlepšují své soustředění a posilují vzájemnou citlivost. Naučí se správnému držení těla, protáhnou si celé tělo, zvládnou základní taneční kroky v souladu s hudbou a naučí se několik choreografií. Dítěti poskytujeme prostor pro objevování vlastního pohybu a rozvíjíme jeho vztah k hudbě, je motivováno k vlastnímu tvůrčímu projevu v taneční improvizaci. Děti se učí citlivosti k vlastnímu tělu a k ostatním dětem ve skupině.

středa 13.45 – 14.45 // 3-5 let Taneční a pohybové hry s živou hudbou
středa 15.00 – 16.15 // 6-8 let Tvořivá taneční výchova s živou hudbou
čtvrtek 15.30 – 16.30 // 4-6 let Tvořivá taneční výchova s živou hudbou

ŠKOLÁCI (7-10 LET)
Děti se učí nové taneční kroky, zpevňují tělo a získávají větší pružnost a ohebnost. Poznají lépe pohybové a výrazové možnosti svého těla a naučí se koordinovat pohyb s hudbou. Naučí se tancem vyjádřit náladu i příběh a navzájem spolu komunikovat. V hodinách je kladen důraz na technickou průpravu a dovednost improvizace. Děti se věnují základním pravidlům kompozice a interpretace, studují choreografie, se kterými se mohou účastnit přehlídek scénického tance. Učí se o náležitostech prostoru, vztahu jednotlivce a skupiny, o vynaložené energii a kvalitách pohybu. Skrze umění jsou děti vedeny k větší citlivosti k vlastnímu tělu a k sobě navzájem. Děti mají prostor pro vlastní tvorbu a realizaci nápadů. V hodinách se zaměřujeme na přirozenou spontaneitu, rozvíjení fantazie, pohybovou koordinaci, soustředění, uvolnění a týmovou práci.

pondělí 14:30 – 15:30 Taneční a pohybová výchova (bez korepetice)
pondělí 15:45 – 16:45 Street Art Fusion – street dance a free style (bez korepetice)

(základy stylů jako Locking, Popping, power moves, akrobatika, vždy improjam session na konci lekce, na lekci je dobré mít pružnou lehkou sportovní obuv a chrániče na kolena)
středa 15.00 – 16.15 // 6-8 let Tvořivá taneční výchova s živou hudbou