Kurzy

otevreni sezony 2013-14aNáš aktuální rozvrh najdete zde

Naše kurzy jsou určeny dětem už od 1 roku. Rozdělení do věkových skupin, která sahá od batolecího věku až po dospělost, umožňuje dětem kontinuální rozvoj. Není třeba po dosažení určitého věku hledat nový kroužek, celá skupina dětí spolu vyrůstá a posunuje se ze skupiny do skupiny.

Malé děti se v Altíku učí především pomocí pohybových her, starší děti sami tvoří choreografie a představení, s nimiž vystupují zejména na kulturních komunitních akcích Alty, jako je Mikulášské představení, Vítání jara, a závěrečné vystoupení. Starší děti se účastní přehlídek a festivalů dětského scénického tance a divadla.

AKTUÁLNÍ KURZY PRO ROK 2018/19:

1-2 ROKY – POHYBOVÉ HRY PRO RODIČE S DĚTMI 
úterý od 9,30 do 10,30
lektorka Mg.A Jarmila Kordíková KURZ JE NAPLNĚNÝ
středa od 11,00 do 12,00
lektorka Mgr.art Markéta Pucová, korepetice Florián Tilzer (klavír)

1-2 rokyLekce je zaměřená stejně na děti jako na rodiče a zejména na prohloubení jejich vzájemného vztahu. V hodině se hravou formou využívá dotek, pohyb a cílená stimulace pomocí hraček a zdravotnických pomůcek k podpoře psychomotorického vývoje dítěte. Kromě pohybových her je dítěti dán prostor pro zkoumání a objevování. Rodič je podporován k pozorování dítěte, aktivně vstupuje do jeho her, jejichž součástí jsou písně (doprovázené hrou na kytaru nebo Orffovy nástroje) a mluvené říkanky. Na závěr hodiny je věnovaný čas rodičům pro protažení. Vše se odehrává v nehodnotící atmosféře. Na lekci je vhodné mít pohodlné oblečení pro rodiče i pro dítě. V letních měsících tančíme naboso, v zimních v protiskluzových ponožkách nebo v lehké obuvi. Lekce začínají přesně, do prostoru je možno přijít 15 minut předem.

2-3 roky2-3 ROKY – POHYBOVÉ HRY PRO RODIČE S DĚTMI – KURZ JE NAPLNĚNÝ
středa 9.30 – 10,30
lektorka Mgr.art Markéta Pucová
korepetice Florián Tilzer (klavír)

Formou hry rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, dítěti poskytujeme prostor pro objevování vlastního pohybu a rozvíjíme vztah k hudbě. Inspirací jsou nám roční období a s nimi spojené lidové i umělé písničky pro děti. Rodiče  jsou podporováni k aktivní účasti na hodině a na závěr hodiny je jim věnovaný čas pro protažení. Na lekci je vhodné mít pohodlné oblečení pro rodiče i pro dítě. V letních měsících tančíme naboso, v zimních v protiskluzových ponožkách nebo v lehké obuvi. Lekce začínají přesně, do prostoru je možno přijít 15 minut předem.

3-4 roky

3-4 ROKY – TVOŘIVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA A POHYBOVÉ HRY S ŽIVOU HUDBOU –
KURZ JE NAPLNĚNÝ
(přechod od ‚s rodičem‘ k ‚bez rodiče‘ )
úterý 14,30 – 15,30
lektorka: Mg.A Jarmila Kordíková , korepetice Renata Raková, Andrea

Výuka probíhá formou tanečně pohybových her. Děti se učí tvořit pohybové atmosféry a situace, důsledně vycházející ze spontánní dětské hry a bohaté fantazie. Děti kultivují svůj přirozený pohyb, rozvíjí pohybové dovednosti, smysl pro rytmus, pohybovou koordinaci a zpřesňují schopnost sladit pohyb s říkadlem i hudbou. Učí se odvaze a zdravému sebevědomí při tvořivosti, zlepšují své soustředění a posilují vzájemnou citlivost. Dítěti poskytujeme prostor pro objevování vlastního pohybu a rozvíjíme jeho vztah k hudbě. Lekcí se zpočátku roku účastní i rodiče a postupně ve spolupráci s lektorem se děti osamostatňují aby zvládly celou hodinu bez rodičů. V letních měsících tančíme naboso, v zimních v protiskluzových ponožkách nebo v lehké obuvi. Lekce začínají přesně, do prostoru je možno přijít 15 minut předem.

4-6 LET – TVOŘIVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA S ŽIVOU HUDBOU
pondělí 15,30 -16,30 (kluci vítáni!) – KURZ JE NAPLNĚNÝ
úterý 15,45 -16,45 – KURZ JE NAPLNĚNÝ
lektorka Bc. Jana Novorytová, korepetice Václav Kalivoda, Renata Raková, Andrea

deti 4-6let 2Děti se tvořivým a hravým způsobem seznamují s kouzelným světem hudby a tance. Naučí se nejrůznější říkadla, taneční hry, pohádky a písničky, které doprovodí pohybem, protáhnou si celé tělo, zvládnou základní taneční kroky v souladu s hudbou a naučí se několik choreografií. Děti jsou vedeny k správnému držení těla a jsou motivovány k vlastnímu tvůrčímu projevu v taneční improvizaci. Taneční umění v našem pojetí rozvíjí celou osobnost dítěte a učí citlivosti k vlastnímu tělu a k ostatním dětem ve skupině. V letních měsících tančíme naboso, v zimních v protiskluzových ponožkách nebo v lehké obuvi. Lekce začínají přesně, do prostoru je možno přijít 15 minut předem.

 

4-6 LET – TVOŘIVÁ DRAMATICKÁ VÝCHOVA
středa 14,15 – 15,15
lektorka Mgr.art Romana Packová

Tato hodina nabDSC_9997ídne dětem především osobitou tvořivost prostřednictvím pohybových her, hádanek a pohádek. Jak využít k vytvoření atmosféry pro hru vlastní pohyb, zvuky, hudbu, slova? Jak se nechat inspirovat dobrou literaturou, ilustracemi, hudbou a čímkoli, co se v divadle najde? A jak využít čisté energie dětí pro vznik společných her? Na základě principů tvořivé dramatické výchovy se děti seznamují se základními dovednostmi v práci se slovem a hlasem, pohybem na jevišti a příběhem. V jednoduchých hrách a pohádkách se klade důraz zejména rozvoj dětské tvořivosti a fantazie a autentického dětského projevu. Pro děti je vhodné pohodlné oblečení, hrají si naboso.

4-6 let

6-10 LET – TVOŘIVÁ  DRAMATICKÁ A TANEČNÍ VÝCHOVA S ŽIVOU HUDBOU
pondělí 16.45 – 18.00
lektorka Mgr.art Romana Packová, korepetice Václav Kalivoda

Taneční a dramatická výchova se potkávají při výuce skupiny zaměřené na tvorbu pohybového divadla. Děti se učí najít a ovládat svůj pohybový a herecký projev. Děti se učí kritickému myšlení, osobité kreativitě, důraz je kladen na pozitivní vzájemné vztahy ve skupině a na kultivovaný pohyb.
Jedním z cílů je výchova poučeného diváka, čtenáře a interpreta.

 

 

6-10 LET – TANEČNÍ DIVADLO – KURZ JE NAPLNĚNÝ
středa 15,30 – 16,45
lektorka Mg.A Lenka Tretiagová a Mgr.art. Romana Packová

6-10 tanecni divadloTaneční a dramatická výchova se potkávají při výuce skupiny zaměřené na tvorbu pohybového divadla. Děti se učí najít a ovládat fungující prostředky svého pohybového a hereckého projevu a učí se hledat zkratku a metaforu při tvorbě příběhu. Hlavní aspekt výchovy je prioritně pedagogický – děti se učí kritickému myšlení, osobité kreativitě, důraz je kladen na pozitivní vzájemné vztahy ve skupině a na kultivovaný pohyb. Jedním z cílů je výchova poučeného diváka, čtenáře a interpreta. Zázemí Studia ALTA dětem zaručuje skvělou příležitost pochopit smysl a tradici divadla, spolupracovat s profesionálními umělci přímo na scéně divadla a najít v tanci a divadelní tvorbě svoji seberealizaci, potěšení a pocit úspěchu. Děti, které budou chtít, se mohou stát součástí interaktivních inscenací Lenky Tretiagové, určené široké divácké veřejnosti.

11-14 LET – TANEČNÍ DIVADLO
středa 17,00 – 18,15
lektorka Mg.A Lenka Tretiagová a Mgr.art. Romana Packová

6-10 tanecni divadloTaneční a dramatická výchova se potkávají při výuce skupiny zaměřené na tvorbu pohybového divadla. Děti se učí najít a ovládat fungující prostředky svého pohybového a hereckého projevu a učí se hledat zkratku a metaforu při tvorbě příběhu. Hlavní aspekt výchovy je prioritně pedagogický – děti se učí kritickému myšlení, osobité kreativitě, důraz je kladen na pozitivní vzájemné vztahy ve skupině a na kultivovaný pohyb. Jedním z cílů je výchova poučeného diváka, čtenáře a interpreta. Zázemí Studia ALTA dětem zaručuje skvělou příležitost pochopit smysl a tradici divadla, spolupracovat s profesionálními umělci přímo na scéně divadla a najít v tanci a divadelní tvorbě svoji seberealizaci, potěšení a pocit úspěchu. Děti, které budou chtít, se mohou stát součástí interaktivních inscenací Lenky Tretiagové, určené široké divácké veřejnosti.

10-12 LET – TVOŘIVÁ  TANEČNÍ VÝCHOVA  S ŽIVOU HUDBOU
čtvrtek 15,30 – 16.45
lektorka Bc. Jana Novorytová, korepetice Petr Vrba

6-9 let tanecDěti se učí nové taneční kroky, zpevňují tělo a získávají větší pružnost a ohebnost. Poznají lépe pohybové a výrazové možnosti svého těla a naučí se koordinovat pohyb s hudbou. Naučí se tancem vyjádřit náladu i příběh a navzájem spolu komunikovat. Učí se o náležitostech prostoru, vztahu jednotlivce a skupiny, o vynaložené energii a kvalitách pohybu. Skrze umění jsou děti vedeny k větší citlivosti k vlastnímu tělu a k sobě navzájem.

 

 

12-16 let SOUBOR ALTCORE31:

SM3_7141

TECHNIKA A IMPROVIZACE V SOUČASNÉM TANCI
úterý 17,00 – 19,00
lektorky Bc. Jana Novorytová a Mgr.art Markéta Pucová

TECHNIKA A SCÉNICKÁ TVORBA, TVORBA V DRAMATICKÉM PROJEVU
čtvrtek 17,00 – 18.30
lektorky MgA. Jarmila Kordíková (1.pol.) a Mgr.art Romana Packová (2.pol.)

Taneční výchova nejstarších klade důraz na technickou průpravu a dovednost improvizace. Tanečnice se věnují základním pravidlům kompozice a interpretace, studují choreografie, se kterými se účastní přehlídek scénického tance. Intenzívní kurz klade důraz na individuální autentický pohybový projev, stejně jako na koherentní fungování skupiny. Mladé tanečnice mají prostor pro vlastní tvorbu a realizaci nápadů. Dramatická výchova a hlasová průprava je vedena skrze hru, přičemž se klade důraz na přirozenou spontaneitu, rozvíjení fantazie, pohybovou koordinaci, soustředění, uvolnění, týmovou práci.

Altcore31

Chceš začít dělat něco nového, něco, co jen tak někdo neumí? Přijď vyzkoušet současný tanec. Zvládneš složitější taneční kroky a prvky, zlepšíš si fyzickou kondici, koordinaci a pružnost. Naučíš se správnému držení těla, seznámíš se s tanečními technikami moderního tance a contemporary. Naučíš se vyjádřit svým tělem různé rytmy a dynamiku a také projevit svou kreativitu. Staneš se součástí skupiny, která umí společně tvořit a navzájem si pomáhat. Budeš se podílet na tvorbě choreografií, pojedeš s námi na přehlídky scénického tance a další vystoupení. Pojď to zkusit a přijď si zatancovat… současné taneční umění je cool!

 

PRO DOSPĚLÉ – PRO KAŽDÉHO, KDO MÁ CHUŤ SE HÝBAT

TANEC pro dospělé  (pro rodiče s možností hlídání)
úterý od 11 do 12,15
lektorka Mgr.art. Markéta Pucová

_MG_0234Hodina je určená všem, kteří chtějí a mohou věnovat čas během dne sami sobě, a chtějí zlepšit svou kondici, obnovit svou energii, odhodit starosti a uvolnit se v pohybu.  V hodinách se účastníci setkávají s principy současné taneční techniky. Skrze vedenou improvizaci i konkrétní cvičení a taneční fráze posílíte centrum svého těla, naučíte se efektivně pracovat s odtlačením od země a pohybem po spirále. Objevíme své schopnosti vyjádřit tělem rozličnou dynamiku a posílíme náš vnitřní zdroj tvořivosti, díky kterému máme schopnost vytvářet vlastní autentický tanec.

Pro děti od cca 2 let věku je zajištěno hlídání formou času stráveného v herně Alta Obýváku v přítomnosti hlídaček. Cena za hlídání je 80 Kč.  Více informací k hlídání najdete níže.

IMG_6919

„Na tanci miluji právě to, že je hravý a hluboký zároveň.
Dotkne se nás přesně do té míry, nakolik se tomu otevřeme. Naše tělo je neskutečně moudré. V tanci se můžeme učit od sebe sama: znovu a znovu nořit do přítomného okamžiku, být blázniví, divocí, tvořiví jako děti, můžeme dělat „chyby“ a pak se z nich učit.“
říká Markéta

Přijďte to vyzkoušet!

Možnost hlídání Vašich dětí během lekce:

Rádi Vám k úterním lekcím tance pro dospělé nabízíme hlídání vašich dětí (věk od cca 2 let, ale vše je na individuální dohodě). Hlídání během lekce se v zimním/jarním období odehrává v dětském koutku v Kavárně Obýváku ve studiu Alta, kde si děti mohou hrát a interagovat s ostatními dětmi v přítomnosti hlídaček – našich lektorek, které se o ně rády postarají a v případě problému za vámi s malým přijdou.
Děti prosím přiveďte v 10.45 k dětskému koutku v Kavárně Obývák ve studiu Alta, převlékněte je do hracího oblečení (bez bot, pouze v přezůvkách nebo ponožkách) a předejte lektorce: pití, náhradní oblečení, přebalovací potřeby, (pokud používáte). Pokud se chystáte poprvé, je výhodné přijít ještě o něco dříve, seznámit díte s novým prostředím a lektorkami (možnost domluvit si setkání), aby se vaše dítě cítilo v bezpečí.
Rádi bychom, aby jste tuto možnost hlídání brali závazně a tím bychom vás chtěli poprosit, abyste svou účast/neúčast s využitím hlídání potvrdili nejpozději do pondělního podvečera naší lektorce Štěpáně Mancovékterá na děti dohlíží a hraje si s nimi, a to formou SMS. Kontakt vám poskytneme na vyžádání. Pokud máte jakékoli další otázky ohledně hlídání, můžete se na ni s klidem obrátit.