KURZY

NÁŠ AKTUÁLNÍ ROZVRH NAJDETE ZDE

Naše kurzy jsou určeny dětem už od 1 roku do 16 let. Rozdělení do věkových skupin, umožňuje dětem kontinuální rozvoj. Celá skupina dětí spolu vyrůstá a posunuje se ze skupiny do skupiny.

Malé děti se v Altíku učí především pomocí pohybových her, starší děti sami tvoří choreografie a představení, s nimiž vystupují zejména na kulturních komunitních akcích Alty, jako je Mikulášské představení, Den Tance, Rozkvetlý Altík, a Závěrečné vystoupení. Starší děti se účastní přehlídek a festivalů dětského scénického tance a divadla.

V letních měsících tančíme naboso, v zimě v protiskluzových ponožkách nebo v lehké obuvi. Lekce začínají přesně, do prostoru je možno přijít 15 minut předem.

AKTUÁLNÍ KURZY 2019/2020

1/ TANEC A POHYBOVÁ VÝCHOVA

1-2 ROKY – POHYBOVÉ HRY PRO RODIČE S DĚTMI 
středa 11:00 – 12:00 // lektorka Bc.A Veronika Beňová // korepetice Florián Tilzer (klavír)

Lekce je zaměřená stejně na děti jako na rodiče a zejména na prohloubení jejich vzájemného vztahu. V hodině se hravou formou využívá dotek, pohyb a cílená stimulace pomocí hraček a zdravotnických pomůcek k podpoře psychomotorického vývoje dítěte. Kromě pohybových her je dítěti dán prostor pro zkoumání a objevování. Rodič je podporován k pozorování dítěte, aktivně vstupuje do jeho her, jejichž součástí jsou písně (doprovázené hrou na kytaru nebo Orffovy nástroje) a mluvené říkanky. Na závěr hodiny je věnovaný čas rodičům pro protažení. Vše se odehrává v nehodnotící atmosféře. Na lekci je vhodné mít pohodlné oblečení pro rodiče i pro dítě.

2-3 ROKY – POHYBOVÉ HRY PRO RODIČE S DĚTMI
středa od 9:30 – 10:30 // lektorka Bc.A Veronika Beňová // korepetice Florián Tilzer (klavír)

Formou hry rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, dítěti poskytujeme prostor pro objevování vlastního pohybu a rozvíjíme vztah k hudbě. Inspirací jsou nám roční období a s nimi spojené lidové i umělé písničky pro děti. Rodiče  jsou podporováni k aktivní účasti na hodině a na závěr hodiny je jim věnovaný čas pro protažení. Na lekci je vhodné mít pohodlné oblečení pro rodiče i pro dítě.

3-4 ROKY – TVOŘIVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA A POHYBOVÉ HRY S ŽIVOU HUDBOU –
(přechod od ‚s rodičem‘ k ‚bez rodiče‘ )
úterý 14:30 – 15:30 // lektorka Bc.A Veronika Beňová // korepetice Florián Tilzer (klavír)

Výuka probíhá formou tanečně pohybových her. Děti se učí tvořit pohybové atmosféry a situace, důsledně vycházející ze spontánní dětské hry a bohaté fantazie. Děti kultivují svůj přirozený pohyb, rozvíjí pohybové dovednosti, smysl pro rytmus, pohybovou koordinaci a zpřesňují schopnost sladit pohyb s říkadlem i hudbou. Učí se odvaze a zdravému sebevědomí při tvořivosti, zlepšují své soustředění a posilují vzájemnou citlivost. Dítěti poskytujeme prostor pro objevování vlastního pohybu a rozvíjíme jeho vztah k hudbě. Lekcí se zpočátku roku účastní i rodiče a postupně ve spolupráci s lektorem se děti osamostatňují aby zvládly celou hodinu bez rodičů.

4-6 LET – TVOŘIVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA S ŽIVOU HUDBOU
pondělí 14:15 – 15:15 (chlapecká skupina) // lektorka Jana Látalová // korepetice Renata Raková

5-7 LET – TVOŘIVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA S ŽIVOU HUDBOU
úterý 15,45 – 16,45 // lektorka Bc.A Veronika Beňová // korepetice Florián Tilzer (klavír)

6-9 LET TVOŘIVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA
pondělí 15:30 – 16:45 // lektorka Jana Látalová // korepetice Renata Raková

Děti se tvořivým a hravým způsobem seznamují s kouzelným světem hudby a tance. Naučí se správnému držení těla, zostří si koordinaci, hrubou i jemnou motoriku a naučí se podrobné práci s představou. Nejrůznější taneční hry, pohádky a písničky doprovodí pohybem, protáhnou si celé tělo, zvládnou základní taneční kroky v souladu s hudbou a naučí se několik choreografií. Děti jsou vedeny k správnému držení těla a jsou motivovány k vlastnímu tvůrčímu projevu v taneční improvizaci. Taneční umění v našem pojetí rozvíjí celou osobnost dítěte a učí citlivosti k vlastnímu tělu a k ostatním dětem ve skupině.

10-12 LET TVOŘIVÁ  TANEČNÍ VÝCHOVA  S ŽIVOU HUDBOU
pondělí 17:00 – 18:15 // lektorka Jana Látalová // korepetice Renata Raková

Děti se učí nové taneční kroky, zpevňují tělo a získávají větší pružnost a ohebnost. Poznají lépe pohybové a výrazové možnosti svého těla a naučí se koordinovat pohyb s hudbou. Naučí se tancem vyjádřit náladu i příběh a navzájem spolu komunikovat. Učí se o náležitostech prostoru, vztahu jednotlivce a skupiny, o vynaložené energii a kvalitách pohybu. Skrze umění jsou děti vedeny k větší citlivosti k vlastnímu tělu a k sobě navzájem.

12-16 let soubor ALTCORE31: TECHNIKA A IMPROVIZACE V SOUČASNÉM TANCI
úterý 17:00 – 19:00 // lektorky Bc.A Veronika Beňová a MgA. Jarmila Kordíková
Stálá skupina, v případě zájmu nutnost zkušební lekce.

Taneční výchova nejstarších klade důraz na technickou průpravu a dovednost improvizace. Děti se věnují základním pravidlům kompozice a interpretace, studují choreografie, se kterými se účastní přehlídek scénického tance. Intenzívní kurz klade důraz na individuální autentický pohybový projev, stejně jako na koherentní fungování skupiny. Děti mají prostor pro vlastní tvorbu a realizaci nápadů. Klademe důraz na přirozenou spontaneitu, rozvíjení fantazie, pohybovou koordinaci, soustředění, uvolnění a týmovou práci.

Chceš začít dělat něco nového, něco, co jen tak někdo neumí? Přijď vyzkoušet současný tanec. Zvládneš složitější taneční kroky a prvky, zlepšíš si fyzickou kondici, koordinaci a pružnost. Naučíš se správnému držení těla, seznámíš se s tanečními technikami moderního tance a contemporary. Naučíš se vyjádřit svým tělem různé rytmy a dynamiku a také projevit svou kreativitu. Staneš se součástí skupiny, která umí společně tvořit a navzájem si pomáhat. Budeš se podílet na tvorbě choreografií, pojedeš s námi na přehlídky scénického tance a další vystoupení.

2/ DRAMATICKÁ VÝCHOVA A TANEČNÍ DIVADLO

4-6 LET TANEČNÍ DIVADLO PRO NEJMENŠÍ
středa 14:15 – 15:15 // lektorka Mgr.art Lenka Tretiagová

6-10 LET – TANEČNÍ DIVADLO
středa 15:30 – 16:45 // lektorka Mg.A Lenka Tretiagová

11-14 LET – TANEČNÍ DIVADLO
středa 17:00 – 18:15 // lektorka Mg.A Lenka Tretiagová

Taneční a dramatická výchova se potkávají při výuce skupiny zaměřené na tvorbu pohybového divadla. Děti se učí najít a ovládat fungující prostředky svého pohybového a hereckého projevu a učí se hledat zkratku a metaforu při tvorbě příběhu. Hlavní aspekt výchovy je prioritně pedagogický – děti se učí kritickému myšlení, osobité kreativitě, důraz je kladen na pozitivní vzájemné vztahy ve skupině a na kultivovaný pohyb. Jedním z cílů je výchova poučeného diváka, čtenáře a interpreta. Zázemí Studia ALTA dětem zaručuje skvělou příležitost pochopit smysl a tradici divadla, spolupracovat s profesionálními umělci přímo na scéně divadla a najít v tanci a divadelní tvorbě svoji seberealizaci, potěšení a pocit úspěchu. Děti, které budou chtít, se mohou stát součástí interaktivních inscenací Lenky Tretiagové, určené široké divácké veřejnosti.