HARMONOGRAM ROKU 2022/2023

14. září zahájení výuky středečních kurzů
19. září zahájení výuky pondělních kurzů

28. září Den české státnosti, státní svátek (neprobíhá žádná výuka)

26. – 27. října podzimní prázdniny (neprobíhají žádné lekce)

prosinec (termín bude upřesněn) Vánoční rozloučení,otevřené hodiny

23. prosince – 2. ledna Vánoční prázdniny

2. ledna začátek výuky po prázdninách

31. ledna konec prvního pololetí

6. února – 12. únorajarní prázdniny MČ Prahy 7 (nekonají se žádné hodiny)

10. dubna Velikonoční pondělí (neprobíhají lekce Lenky Bartůňkové)

1. května svátek (neprobíhají lekce Lenky Bartůňkové)

8. května svátek (neprobíhají lekce Lenky Bartůňkové)

červen otevřené hodiny pro rodiče (data budou upřesněna pro každou skupinu přímo s jejich lektorkou)

20. a 22. června proběhnou poslední lekce ve školním roce 2022/2023