AKTUALITY

Vážení rodiče, milé děti, kamarádi, kolegové,

Přes všechna nová pravidla, prostory a neutěšenou epidemiologickou situaci se, seč můžeme, snažíme udržet ducha Altíku živého a veselého. Děkujeme, že jste v tom s námi! Velmi si vážíme Vaší náklonosti a důvěry.

Níže shrnujeme pravidla, která je nutné dodržovat v Pohled_pracoviště a na lekcích. Prosím, abyste četli pozorně a dodržovali je co možná nejsvědomitěji.

1/ Pokud má Vaše dítě jakékoliv projevy respiračního onemocnění, na kurz ho, prosím, nevoďte!

2/ Do prostoru vstupujte s nasazenou rouškou a při příchodu si umyjte nebo dezinfikujte ruce. V průběhu lekce děti roušky nemají.

3/ Lekci může učit jiný/nový lektor/ lektorka, kterého neznáte. Velmi si vážíme Vaší důvěry, se kterou nám svěřujete své ratolesti a jsme si vědomi toho, že často následujete oblíbeného lektora nebo lektorku. V současné situaci se nám bohužel děje i to, že nám kontinuální výuku jednoho umělce naruší nečekaná karanténa a my musíme řešit z hodiny na hodinu jeho náhradu. Ačkoliv máme ustálený tým, ne vždy se nám daří toto suplování pokrýt. Proto Vás prosíme o shovívavost a trpělivost, když na lekci potkáte někoho nového.