AKTUÁLNÍ SITUACE

Vážení rodiče, milé děti, kamarádi, kolegové,

vzhledem k současné epidemiologické situaci shrnujeme na této stránce pravidla, která nám i Vám usnadní průběh kurzů a pomůže nepřerušit výuku a zdárně pokračovat v rozjetém pololetí. S novým působištěm v Sokolovně se sžíváme postupně i my a prosíme, abyste k nám i k Sokolovně byli vstřícní a shovívaví. Přes všechna nová pravidla, prostory a neutěšenou epidemiologickou situaci se seč můžeme snažíme udržet ducha Altíku živého a veselého. Děkujeme, že jste v tom s námi! Velmi si vážíme Vaší náklonosti a důvěry.

Níže shrnujeme pravidla, která je nutné dodržovat v Sokolovně a na lekcích. Prosím, abyste četli pozorně a dodržovali je co možná nejsvědomitěji.

1/ Pokud má Vaše dítě jakékoliv projevy respiračního onemocnění, na kurz ho, prosím, nevoďte.

2/ Do Sokolovny vstupujte s nasazenou rouškou a u vchodu do budovy si desinfikujte ruce. V průběhu lekce děti roušky nemají.

3/ Přicházejte na kurz s 10 – 15 minutovým předstihem. V šatně si lektor děti vyzvedává, Vy odcházíte ze Sokolovny pryč, cestu k sálu s dítkem neabsolvujete. Po skončení lekce lektor/ka nebo hudebnice/ík odvádí děti zpět k šatnám, kde si je převezmete. Čas lekce můžete strávit v café OC Stromovka nebo v parku Stromovka. Moc prosíme o včasný příchod i vyzvedávání dětí, lekce mají v Sokolovně těsnou návaznost.

4/ Lekci zahajuje lektor/lektorka tím, že před vstupem do sálu dětem desinfikuje ruce. V místnosti je maximálně 10 účastníků včetně hudebníka a lektora, místnost je pravidelně a dostatečně větraná.

5/ Lekci může učit jiný/nový lektor/ lektorka, kterého neznáte. Velmi si vážíme Vaší důvěry, se kterou nám svěřujete své ratolesti a jsme si vědomi toho, že často následujete oblíbeného lektora nebo lektorku. V současné situaci se nám bohužel děje i to, že nám kontinuální výuku jednoho umělce naruší nečekaná karanténa a my musíme řešit z hodiny na hodinu jeho náhradu. Ačkoliv máme ustálený tým, ne vždy se nám daří toto suplování pokrýt. Proto Vás prosíme o shovívavost a trpělivost, když na lekci potkáte někoho nového.